OPĆI UVJETI POSLOVANJA

 

Informacije o trgovačkom društvu

KSU D.O.O.

JURJA DOBRILE 50

10410 VELIKA GORICA

Adresa elektroničke pošte:
ksu@ksu.hr

Kontakt:

01/6222-122

Cijena poziva i obračunska jedinica za pozive naplaćuje se po cijeni poziva prema fiksnim mrežama telekomunikacijskog operatera korisnika.

Radno vrijeme korisničke podrške je radnim danom od 08:00-16:00 sati. 

Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu

Račun u Reiffeisenbank Hrvatska d.d.
IBAN HR2524840081100148000

Račun u Privredna banka Zagreb d.d.
IBAN HR3523400091102718394

Račun u Zagrebačka Banka d.d.
IBAN HR7123600001101435741

Račun u Erste&Steiermärkische Bank d.d.   

IBAN HR4724020061100287545

 

Iznos temeljnoga kapitala društva:  7500000,00 Kn, uplaćen u cijelosti

OIB: 34976993601

MBS: 080079760

VATIN: HR34976993601

Član uprave, Direktor: Ivan Makek

Mjesto i godina registracije: Zagreb, 1990.

 

OPĆE ODREDBE

Tvrtka KSU d.o.o. pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni ksu.hr, na World Wide Web mreži - Internet. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija. 

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice ksu.hr. Korištenjem Internetske stranice korisnici iskazuju da se slažu s ovim Općim uvjetima poslovanja te pristaju na korištenje Internetske stranice ksu.hr u skladu s njima. Pravo korištenja Internetske stranice osobno je pravo korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji  korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe ili se u njihovo ime predstavljati. Korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole tvrtke KSU d.o.o. te prihvaća da tvrtka KSU d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Tvrtka KSU d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, tvrtka KSU d.o.o. može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Korištenjem ovih Internetskih stranica korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja. Tvrtka KSU d.o.o. poručuje korisniku: Ukoliko se s ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slažete ili ako imate manje od 16 godina, molimo vas da se suzdržite od uporabe ove Internetske stranice.

Tvrtka KSU d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i/ili Izjavu o privatnosti. Stoga, savjetuje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima poslovanja i Izjavi o privatnosti, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja Internetske stranice i nakon objave na internetu  novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja odnosno Izjave o privatnosti, podrazumijeva se da korisnik prihvaća izmjene. 

Korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih Internetskih stranica te sve sa tim povezane troškove. Tvrtka KSU d.o.o. nije odgovorna za bilo kakva oštećenja opreme korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ove Internetske stranice.


Ova Internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja. Korisnici ne smiju putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja tvrtke KSU d.o.o., sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Korisnik ne smije koristiti ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.

Svi materijali koji se nalaze na ksu.hr Internetskoj stranici ekskluzivno su pravo tvrtke KSU d.o.o., ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, ILI MIJENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH INTERNETSKIH STRANICA BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA TVRTKE KSU D.O.O. STROGO JE ZABRANJENO! Kršenje Općih uvjeta poslovanja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Internetska stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj internetskih stranica ksu.hr, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke KSU d.o.o. i nositelja autorskog prava.
 

Tvrtka KSU d.o.o. nema nikakvu obavezu izvješćivati korisnika, ili mu pomagati odrediti da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ovih Internetske stranice, korisnik izjavljuje da je nositelj prava na tim materijalima i da izričito daje tvrtki KSU d.o.o. vremenski i prostorno neograničeno, besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (djelomično ili u cijelosti). Korisnik također daje drugim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala njihovu za vlastitu uporabu. Time korisnik daje pravo tvrtki KSUd.o.o. mijenjati, kopirati, objaviti i distribuirati bilo koji materijal koji korisnik učini dostupnim na Internetskoj stranici ksu.hr.

Korisnik se izričito slaže da je korištenje Internetske stranice ksu.hr isključivo odgovornost korisnika tako da tvrtka KSU d.o.o. ne jamči (I) ZA POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPORABOM OVE INTERNETSKE STRANICE, ILI (II) ZA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DANE PREKO OVE INTERNETSKE STRANICE od strane korisnika.

Odgovornost korisnika odnosi se na sve štete, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Korisnik izričito potvrđuje da tvrtka KSU d.o.o. nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na korisniku.
Ni u kojem slučaju tvrtka KSU d.o.o.   neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ove Internetske stranice. Korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj Internetske stranice.

Uz prethodno navedene uvjete, tvrtka KSU  d.o.o., neće biti odgovorna, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. KSU d.o.o. neće biti odgovorno za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

Tvrtka KSU  d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na Internetsku stranicu. Tvrtka KSU d.o.o. zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocijeni da je neprikladan.

Korisnik potvrđuje da su sve diskusije, recenzije, ocjene, komentari i privatne poruke objavljene na Internetskoj stranici KSU.hr i na KSU.hr stranicama društvenih mreža, javne a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici tvrtke KSU  d.o.o. mogu nadzirati opisane komunikacije korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

KSU d.o.o. zadržava pravo neobjave primljenog teksta recenzije ukoliko ocijeni da bi prilikom objave recenzije povrijedio odredbe Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/2022), odnosno ukoliko procijeni da se radi o lažnoj potrošačkoj recenziji, naručenoj recenziji ili preporuci, pogrešnom predstavljanju recenzija ili preporuka uslijed čije bi objave mogao snositi posljedice iz navedenog Zakona.

Korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim tvrtku KSU d.o.o., od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internetskih stranica od strane korisnika.

KSU d.o.o. može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim korisnikom u bilo kojem trenutku. KSU d.o.o. zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja korisnika koje  KSU d.o.o., prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja od strane korisnika. 

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, a KSU d.o.o. će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

KSU je figurativno i verbalno registrirani žig  tvrtke KSU  d.o.o. pri ovlaštenim hrvatskim i međunarodnim tijelima, te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig time izričito pridržana. 

Ksu.hr je registrirana domena tvrtke KSU d.o.o.

Tvrtka KSU d.o.o., distributer je sadržaja koji pribavljaju treće strane i korisnici. Tvrtka KSU d.o.o. ne jamči za točnost, potpunost ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.

Tvrtka KSU d.o.o. nije odgovorna za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na ksu.hr internetskoj stranici, od strane bilo koga tko nije ovlaštena osoba tvrtke KSU d.o.o. Ni pod kojim uvjetima tvrtka KSU d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se korisnik oslonio na informacije dobivene putem ksu.hr Internet stranice. Na korisniku leži sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem ksu.hr Internet stranice. 

Sjedište tvrtke KSU d.o.o. je u Velikoj Gorici, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Velikoj Gorici , i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih Internetskih stranica krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Općim uvjetima poslovanja ili u vezi s njihovim provođenjem, te poslovnim odnosima s KSU d.o.o., u nadležnosti suda u Velikoj Gorici.


Termin korisnik podrazumijeva i fizičku i pravnu osobu te sve koji imaju pravnu osobnost. Radi boljeg razumijevanja potrebno je naglasiti da se prava iz Zakona o zaštiti potrošača odnose samo na potrošača prema definiciji iz tog zakona: „svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti“. 
 

UVJETI ZA KORIŠTENJE USLUGA INTERNETSKE STRANICE KSU.HR

Uvjet za korištenje ksu.hr Internet stranice je uspješna registracija Kupca. U okviru registracije Kupcu će biti ponuđen prihvat ovih Općih uvjeta poslovanja i Izjave o privatnosti, čiji prihvat je preduvjet za korištenje usluga ksu.hr Internet stranice. Registrirani Kupac je kupac koji je napravio profil i izvršio prijavu u za to predviđenom postupku na Internet stranici KSU.

Na ksu.hr možete kupovati i kao gost bez registracije. Na početku procesa kupnje bit će vam dostupni linkovi na sadržaj Općih uvjeta poslovanja kao i Izjave o privatnosti te gosta kupca upućujemo da svakako pročita i uputi se u njihov sadržaj.


KSU preporuča Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun. Preporučamo da prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirate velika i mala slova te brojeve te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom godišnje).

JEZIK

Jezik komunikacije na ksu.hr je hrvatski književni jezik.

CIJENE

Cijene su izražene u službenoj valuti Republike Hrvatske, sadrže PDV. 

Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu.

Takve situacije su izvanredne i za njih se KSU d.o.o. unaprijed ispričava svojim Kupcima i Korisnicima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji i eventualnoj pogrešnoj cijeni za određeni proizvod, a Kupce o nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi Kupca. 

Cijene proizvoda i usluga na službenoj webshop stranici www.ksu.hr ne moraju biti istovjetne cijenama proizvoda i usluga na KSU-ovim maloprodajnim lokacijama. Službeni KSU webshop zadržava i ima pravo stavljati akcijske i posebne ponude proizvoda i usluga neovisno o akcijama i posebnim ponudama na KSU-ovim službenim maloprodajnim mjestima.  

AKCIJSKA PRODAJA/POSEBNE PONUDE

KSU d.o.o. će periodično, po svojoj odluci, stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju odnosno organizirati posebne oblike prodaje drugih naziva.

Ti proizvodi će biti dostupni svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine. Uvjeti posebne prodaje bit će opisani.

Posebne ponude/akcije/pogodnosti koje su istaknute u webshop trgovini KSU-a NE MORAJU se primijenjivati i u fizičkim poslovnicama. KSU zadržava pravo da pogodnosti istaknute u webshop trgovini vrijede samo za istu, bez obzira na postojanje fizičkih prodajnih jedinica. 

BLACK FRIDAY akcija vrijedi u onom periodu u kojem je to istaknuto na službenoj web stranici KSU tvrtke, službenim kanalima na društvenim mrežama ili putem newsletter formata. Količine za vrijeme trajanja BlackFriday akcije su ograničene i vrijede samo za webshop kupnju. Proizvodi na posebnom popustu za vrijeme trajanja BlackFriday akcije svrstani su u posebnom kategoriju i ne miješaju se s ostalim artiklima. 

Nakon proteka roka posebnog oblika prodaje,  KSU d.o.o. neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na posebni oblik prodaje kojem je istekao rok.

NARUDŽBA

KSU  u okviru svoje poslovne politike maloprodaje robe obavještava kupce da na Internet stranici www.ksu.hr prihvaća narudžbe robe/usluga u količini koja se smatra uobičajenom za osobnu uporabu, dok narudžbe za veće količine robe/usluga očito namijenjene za daljnju prodaju/upotrebu nisu prihvatljive. Kupcima, pravnim osobama koje naručuju veću količinu robe/usluga, KSU preporuča da se jave odjelu za prodaju pravnim osobama na prodaja@ksu.hr.


KSU zadržava pravo procjene narudžbe prema gornjim kriterijima kao i ne prihvaćanje narudžbi za koje smatra da nisu za osobnu uporabu, o čemu će bez odgađanja obavijestiti kupca uz navođenje razloga otkazivanja.

Obveza KSU na isporuku proizvoda nastaje kada KSU izda potvrdu narudžbe i izda račun.

To je trenutak sklapanja ugovora između Kupca i KSU d.o.o. kojem je sastavni dio tekst ovih Općih uvjeta.

Proizvodi koje Kupac doda u košaricu ne smatraju se rezerviranim niti se smatra da je time nastala obveza KSU d.o.o. na prodaju tih proizvoda, dok proces narudžbe ne bude završen te Kupcu stigne potvrda narudžbe.

Prilikom procesa naručivanja proizvoda Kupac će trebati izabrati način dostave proizvoda koje planira kupiti. Jedan od oblika dostave koji se nudi za pojedine proizvode je: Dostava na adresu dostavnom službom. KSU d.o.o. obavještava svoje kupce da se ova dostava obavlja putem ugovornih partnera ovlaštenih za ovu djelatnost a to su DPD Croatia d.o.o. i InTime d.o.o. .

TRAJANJE I RASKID UGOVORA (jednostrani raskid ugovora od strane kupca)

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača fizička osoba Kupac ovlaštena je jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe.

Iznimka od ovog ovlaštenja odnosi se na proizvode za koje čl. 86 Zakona o zaštiti potrošača isključuje pravo na jednostrani raskid ugovora.

Ugovor možete jednostrano raskinuti  bputem bilo koje  nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor na trajnom mediju (mailom, podneskom i sl.).

Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača članak 84. mora izvršiti povrat robe bez odgađanja u roku od 14 dana od kada je trgovca obavijestio o svojoj odluci da raskida ugovor, te  snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora. Ukoliko kupac želi može se obratiti KSU na info broj ili mail adresu ksu@ksu.hr  radi pribavljanja  obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda.

KSU poziva kupca da proizvod zapakira u originalnu neoštećenu ambalažu kako bi se izbjegla oštećenja na proizvodu. Ako se radi o oštećenoj ili specifičnoj ambalaži (npr. stiropor i folija) potrebno je učvrstiti dijelove ambalaže radi zaštite proizvoda kako bi u neoštećenom obliku stigao u KSU. Potrošač ne smije koristiti digitalni sadržaj ili digitalne usluge te ih ne smije stavljati na raspolaganje trećim osobama u slučaju jednostranog raskida ugovora.

Kupac je sukladno članku 84. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe što je utvrđeno kao obveza potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora u zakonskom roku od 14 dana. KSU obavještava kupce da će umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda u odnosu na oštećenje ambalaže odnosno oštećenje proizvoda koje nije uzrokovano provjerom funkcionalnosti proizvoda utvrđivati za svaki vraćeni proizvod pojedinačno te će o utvrđenom obavijestiti kupca nakon primitka vraćenog proizvoda ako postoji potreba za naknadom.

Ako je ambalaža oštećena nemojte preuzimati proizvod, nego odmah dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati KSU. AKO KUPAC NE REKLAMIRA OŠTEĆENJE AMBALAŽE DOSTAVLJAČU U TRENUTKU PREUZIMANJA PROIZVODA, SMATRA SE DA JE PREUZEO PROIZVOD S NEOŠTEĆENOM AMBALAŽOM.

U slučaju da Kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), KSU ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda.

PISANI PRIGOVOR

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti pisani prigovor KSU. 
KSU  vam omogućuje podnošenje pisanog prigovora putem emaila na adresu  ksu@ksu.hr  ili putem pošte na adresu KSU d.o.o. , Jurja Dobrile 50, 10410 Velika Gorica. KSU će vam u pisanom obliku putem pošte ili putem elektroničke pošte, potvrditi primitak Vašeg prigovora. . Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime. KSU će vam potvrditi primitak prigovora u pisanom obliku putem pošte ili putem elektroničke pošte, bez odgađanja, dok će vam odgovoriti na vaš prigovor najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja pisanog prigovora jasno se izjašnjavajući prihvaća li osnovanost prigovora.

 

NAČINI PLAĆANJA / DOSTAVA/ PRIKUP / LOKACIJE

KSU Vam omogućuje kupnju odabranih proizvoda plaćanjem izravno putem interneta i to:

 • VISA, MAESTRO, MASTERCARD, DINERS jednokratno
 • Premium Visa kreditnim karticama

 

 • VIRMANSKI - kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju e-mail adresu ćete dobiti predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune - putem banke, pošte, Fine ili sl.

  Po zaprimljenoj uplati, poslat ćemo vam naručene proizvode.

 

 

DOSTAVA se vrši putem dvije kurirske službe DPD Croatia d.o.o. i IN Time.

 

Robu je moguće preuzeti prema zaprimljenoj obavijesti i na našoj maloprodajnoj lokaciji na adresi;

Jurja Dobrile 50, 10410 Velika Gorica radnim danom od 8 - 16 sati

ili na lokaciji našeg centralnog skladišta

Rakitovec 150, 10419 Vukovina radnim danom od 8 - 15 sati.

 

GARANCIJA I SERVIS

Jamstvo, tehničke upute, upute za sklapanje te upute za uporabu nalaze se priložene uz proizvod. , te Zakona o zaštiti potrošača KSU  d.o.o. smatra da je Kupac time na jasan i razumljiv način unaprijed obavješten o svim podacima koje proizvođač utvrđuje potrebnim i vezanim uz proizvod kao i postojanju usluga koje se nude nakon prodaje.
Komercijalno jamstvo je svaka obveza kojom se prodavatelj ili proizvođač (davatelj jamstva), povrh zakonske obveze prodavatelja koja se odnosi na odgovornost za materijalne nedostatke stvari, obvezuje kupcu vratiti plaćenu cijenu ili zamijeniti, popraviti ili servisirati stvar ako ona ne zadovoljava specifikacije ili druge zahtjeve koji su navedeni u izjavi o jamstvu ili u relevantnom reklamnom materijalu koji je dostupan u trenutku ili prije sklapanja ugovora. Svako komercijalno jamstvo obvezujuće je za davatelja jamstva u skladu s uvjetima utvrđenima u izjavi o komercijalnom jamstvu i povezanom reklamnome materijalu dostupnima u trenutku ili prije sklapanja ugovora.

Ukoliko proizvod treba servisirati, molimo da provjerite dokumentaciju o ovlaštenom servisu koju ste dobili uz uređaj te postupite u skladu s uputama ovlaštenog servisa. 

Ukoliko proizvod ima jamstvo te se na proizvodu pojavi kvar unutar jamstvenog roka kupac je ovlašten izravno kontaktirati ovlašteni servis u skladu s  uputama na jamstvenom listu, a ovlašten je obratiti se KSU  s istim ciljem.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili vam treba bilo kakvo pojašnjenje molimo da nas kontaktirate na telefon 01/6222-122 ili putem e-maila: ksu@ksu.hr .

Cookies

Naša web stranica koristi kolačiće. Koristimo nužne kolačiće kako bi naše web mjesto i web sučelje radili. Uz vaše dopuštenje postavit ćemo neobavezne kolačiće kako bismo pružili značajke društvenih medija, prikazali vam oglase relevantne za vaše interese i analizirali naš promet. Nećemo postavljati neobavezne kolačiće osim ako ih ne omogućite. Za više informacija o ovim kolačićima, kako i zašto ih koristimo i kako možete promijeniti svoje postavke, pročitajte naša Pravila o kolačićima, u nastavku.

Pravila o kolačićima

Ova Pravila o kolačićima primjenjuju se na ove web stranice, kojima upravlja pravna osoba KSU d.o.o. iz Velike Gorice, sa sjedištem u Velikoj Gorici, Ulica Jurja Dobrile 50, koji čini samostalni voditelj obrade. U duhu transparentnosti, ova Pravila o kolačićima ("Pravila") pružaju vam detaljnije informacije o kolačićima, kako ih koristimo i kako njima možete upravljati kada posjetite ove web stranice (dalje: sučelje).

Kolačići vam olakšavaju i učinkovitiju navigaciju i interakciju s ovim web mjestom i sučeljima. Uz ova Pravila, daljnje opće informacije o tome kako koristimo, pohranjujemo i čuvamo vaše osobne podatke sigurnima, navedene su u našoj Izjavi o privatnosti. S vremena na vrijeme možemo ažurirati ova Pravila zbog promjena u primjenjivom pravnom okviru, tehnologiji ili našem poslovnom modelu. Ako to učinimo, obavijestit ćemo vas objavljivanjem izmijenjenih Pravila na našem web-mjestu s novim datumom stupanja na snagu, prije nego što ažuriranje stupi na snagu.

 

Vrste kolačića

Kolačići se dijele prema trajanju, izvoru i funkciji.
Prema trajanju postoje:
Kolačići sesije: ovi kolačići ostaju u vašem pregledniku samo tijekom sesije preglednika, tj. dok ne napustite web stranicu ili web sučelje.
Trajne kolačiće: ovi kolačići ostaju u vašem pregledniku određeni vremenski period nakon isteka sesije preglednika (osim ako ih prethodno ne izbrišete).
Prema izvoru postoje:
Kolačići prve strane: ove kolačiće stvaramo mi, to je domena koju posjećujete (tj. web mjesto prikazano u URL prozoru).
Kolačići treće strane: ove kolačiće stvaraju druge domene, odnosno druga Internet  mjesta ili usluge, a koji su dijelovi primarnog Internet mjesta koje kao korisnik primarno posjećujete.
Prema funkciji postoje:
Neophodni (nužni) kolačići: omogućuju interakciju s uslugom ili internetskom lokacijom kako biste mogli pristupiti osnovnim značajkama za pružanje te usluge. Odnose se na zatraženu uslugu kao što je, npr. identifikator sesije trenutačnog posjeta.
Funkcionalni: omogućuju Internet mjestu pružanje poboljšanje funkcionalnosti: pamćenje jezika u kojem se prikazuje sadržaj stranica Internet mjesta
Statistički kolačići: oni prikupljaju informacije o tome kako korisnici posjećuje Internet mjesto i Internet stranice. Prikazuju se podaci u agregiranom obliku.
Marketinški kolačići: oni prikupljaju informacije o navikama i ponašanju samog korisnika na Internet mjestu u cilju objave personaliziranih oglasa.   

Kolačići koje koristi ova web stranica

Koristimo podatke prikupljene pomoću kolačića prve strane, kolačića treće strane postavljenih na našoj web stranici, subdomenama i web sučelju za:

 • poboljšanje korisničkog iskustva pamćenjem vašeg izbora
 • analiziranje korištenje naših proizvoda i usluga
 • pružanje personaliziranog iskustva i povećanja ukupne izvedbe
 • pružanje pomoći tijekom vašeg posjeta i korištenja naših proizvoda i usluga
 • kako biste nam pomogli u našim promotivnim i marketinškim aktivnostima


Upravljanje kolačićima

Kada prvi put posjetite našu web stranicu ili web sučelje, vidjet ćete naša Pravila o kolačićima gdje možete upravljati svojim postavkama kolačića. Možete promijeniti ili povući svoj pristanak u bilo kojem trenutku.
Informacije o postupku kako omogućiti, onemogućiti ili ukloniti kolačiće možete pronaći i na web stranici vašeg pružatelja internetskog preglednika putem vašeg zaslona za pomoć.

Saznajte kako upravljati kolačićima na popularnim preglednicima:

 • Google Chrome
 • Microsoft Edge
 • Mozilla Firefox
 • Microsoft Internet Explorer
 • Opera
 • Apple Safari


Da biste pronašli informacije koje se odnose na druge preglednike, posjetite web stranicu programera preglednika. Da biste isključili praćenje od strane Google Analytics na svim web stranicama, posjetite http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Ako odlučite ne aktivirati kolačiće ili kasnije onemogućiti kolačiće, i dalje možete posjećivati našu web stranicu i web sučelje, ali vaša mogućnost korištenja nekih značajki ili područja web stranice i web sučelja možda može biti ograničena.